• 6
  • 7
  • 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MEGHÍVÓ

Bakonya Község Önkormányzata nyílt és az azt követő zárt képviselő-testületi ülésére

 

Időpont: 2022. január 31. 17.00 óra

Helyszín: Bakonya kultúrház

Napirend:

1. Babosné Sévó Andrea képviselői mandátumról történő lemondásának megtárgyalása.

Előterjesztő: Polgármester, aljegyző

2. A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a megürült mandátum betöltéséről. A

mandátumot szerzett képviselő eskütétele.

Előterjesztő: HVB elnök

3. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

és a két ülés közötti eseményekről.

Előterjesztő: Polgármester

4. Az önkormányzat 2022. évi munkatervének elfogadása.

Előterjesztő: Polgármester

5. A polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Polgármester

6. A helyi választási bizottság póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Polgármester

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Előterjesztő: Polgármester, aljegyző

8. A bérleti szerződések és bérleti díjak felülvizsgálata.

Előterjesztő: Polgármester

9. Épületkarbantartások (óvoda, templom, idősek klubja) megtárgyalása.

Előterjesztő: Polgármester

10. Rendezvények, programok megbeszélése.

Előterjesztő: Polgármester

11. Pályázatok megbeszélése.

Előterjesztő: Polgármester

12. Egyebek.

Előterjesztő: Polgármester

Zárt ülésen:

1. Személyi ügyek megtárgyalása (falugondnok, művelődési asszisztens)

Előterjesztő: Polgármester

2. Kérelmek megtárgyalása.

Előterjesztő: Polgármester

3. Egyebek.

Előterjesztő: Polgármester

Bakonya, 2022. január 18.

p.h.

Janz Anikó Szilvia

polgármester

sk.

Bakonya a térképen

Útvonaltervezés innen::