• 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Falugondnok  munkakör

Bakonya Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

         Bakonya Község Önkormányzata Falugondnok  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7675 Bakonya, Fő utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

   Pályázati feltételek:

 •         legalább 8 általános, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének

vállalása

 •         B kategóriás jogosítvány

 •         Magyar állampolgárság

 •         büntetlen előélet

 •         cselekvőképesség

 •         kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •     a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely

 •     jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység

 • meglévő falugondnoki végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz

 •         szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről

 •         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

 •         falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról,

hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja

 •         érvényes gépjárművezetői engedély másolata

 •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 •         nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással

összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthető:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Janz Anikó polgármester nyújt, a 72/564-065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bakonya Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7675 Bakonya, Fő utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Falugondnok.

 •     Személyesen: Janz Anikó polgármester, 7675 Bakonya, Fő utca 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         bakonya.hu – 2022. január 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bakonya.hu honlapon szerezhet.

Bakonya a térképen

Útvonaltervezés innen::