• 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Falugondnoki állás hirdetés

Bakonya Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

         Bakonya Község Önkormányzata Falugondnok  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7675Bakonya, Fő utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

   Pályázati feltételek:

 •       legalább 8 általános, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének

vállalása,

 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség
 •       kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •   a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely
 •   Jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység
 • Érettségi

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről
 •       iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 •       falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról,

hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja

 •       érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással

összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthető:

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Janz Anikó polgármester nyújt, a 72/564-064 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bakonya Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7675Bakonya, Fő utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Falugondnok.
 •   Személyesen: Janz Anikó polgármester, 7675Bakonya, Fő utca 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • hu – 2021. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bakonya.hu honlapon szerezhet.

Bakonya a térképen

Útvonaltervezés innen::